கோயில் மண்டபங்கள்

கோயில்களில் எத்தனை மண்டபங்கள் உண்டு தெரியுமா?

கோயில் மண்டபம் என்றால் பலருக்கும் அர்த்த மண்டபம், மகா மண்டபம் இவைதான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் பாரம்பரியமும் பழமையும் மிக்க கோயில்களில் எத்தனை மண்டபங்கள் உண்டு தெரியுமா?

இதோ ...🌹🌿

1. அர்த்த மண்டபம்,
2. மகா மண்டபம்,
3. நிருத்த மண்டபம்,
4. பதினாறு கால் மண்டபம்,
5. நூற்று (அ) ஆயிரங்கால் மண்டபம்,
6. ஸ்நபன மண்டபம்,
7. கேய மண்டபம்,
8. வாத்திய மண்டபம்,
9. முக மண்டபம்,
10. சோபான மண்டபம்,
11. கோபுரத் துவார சாலா மண்டபம்,
12. ஆஸ்தான மண்டபம்,
13. யாக மண்டபம்,
14. புஷ்ப மண்டபம்,
15. பூசை மண்டபம்,
16. விஜய மண்டபம்,
17. சுற்று மண்டபம்,
18. உத்யான மண்டபம்,
19. வல்லி மண்டபம்,
20. சூர்ண மண்டபம்,
21. நறுமணக் கலவை மண்டபம்,
22. நீராழி மண்டபம்,
23. கந்த மண்டபம்,
24. ஆபரண மண்டபம்,
25. மஞ்சன மண்டபம்,
26. அலங்கார மண்டபம்,
27. வசந்த மண்டபம்,
28. உபசாரமண்டபம்,
29. முரசு மண்டபம்,
30. தமிழ்வேதப் பயிற்சி மண்டபம்,
31. தமிழ் ஆகம மண்டபம்,
32. புராண விரிவுரை மண்டபம்,
33. தீட்சை மண்டபம்,
34. வீணா மண்டபம்,
35. கொடியேற்ற மண்டபம்,
36. தேர் மண்டபம்.

இப்படி பல மண்டபங்களைக் கொண்டது நம் கோயில்கள்.

New Words

10 New English Words Recently Added to the Dictionary

The English language is one of the largest and most rapidly evolving ones on the planet, with thousands lof terms appearing each year. As impressive as it sounds, most of these new terms never make it into our lexicon and are completely forgotten in a matter of months. A few select words, on the other hand, get to become a part of the more permanent English word-stock and are used quite a bit, whether we like it or not.And while we are generally skeptical of slang and Internet speech, we must admit that these 10 words are actually quite fun and even useful. We also happened to notice that these newest dictionary additions are rapidly gaining popularity outside youth slang or Internet speech, with many of them finding their way into news releases and printed press, as well as our everyday vocabulary.

1 - *nonversation* (noun) -another word for small talk; a completely worthless conversation .
2 - *hangry* (adjective) - when you are so hungry it makes you angry or frustrated.
3 - *frenemy* (noun) - A person who pretends to be a friend, but is really an enemy.
4 - *crowdfund* (verb) - funding a project from small donations from lots of people.
5 - * binge-watch* (noun) - watch multiple episodes of a TV program in rapid succession.
6 - *carcolepsy* (noun) - when a passenger falls asleep as soon as the car starts moving.
7 - *infomania* (noun) - the compulsion to constantly check your smart phone or computer.
8 - *game-changer* (noun) - a newly introduced element that changes an existing situation/activity in an important way.
9 - *unkeyboardinated* (adjective) - the inability to type without repeated mistakes.
10 - *staycation* ( noun) - when you stay at home during your vacation.

சமீபத்திய பதிவுகள்

கும்பகோணம் டிகிரி காபி

கும்பகோணம் டிகிரி காபி ரகசியம் தெரியுமா? பித்தளை அல்லது தாமிரத்தாலான சற்றே மெகா சைஸ் ஃபில்டர்கள், ‘டம்ளர் - டவரா செட்’கள் இவைதான் கும்பகோணம்...