அதிகார பட்சிகள் - பஞ்ச பட்சி -3


அதிகார பட்சிகள்
ஞாயிறு+செவ்வாய் கிழமை - வளர்பிறை-வல்லூறு,   
தேய்பிறை -மயில்
திங்கள் +புதன்கிழமை - வளர்பிறை – ஆந்தை        
தேய்பிறை -கோழி
வியாழக்கிழமை - வளர்பிறை - காகம்                      
 தேய்பிறை -காகம்
வெள்ளிக்கிழமைவளர்பிறை கோழி                      
தேய்பிறை -ஆந்தை
சனிக்கிழமை - வளர்பிறை –மயில்                               
தேய்பிறை -வல்லூறூ

- பாலமுருகன், ஜோதிடர்

Post a Comment

0 Comments